618868-EPP-1-2020-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP

ТНМУ є партнером ЕРАЗМУС+ проєкту «Building Academic Capacity in Global Health in the Eastern Europe – Central Asia Region (BACE)»

«Нарощування академічних можливостей у галузі глобального здоров’я в регіоні Східна Європа / Центральна Азія»

Партнером-координатором ТНМУ у консорціумі ЗВО для грантової пропозиції Erasmus + є Інститут глобального здоров’я Гейдельберзького університету (Німеччина).

До консорціуму увійшли університети Німеччини, Норвегії, України, Грузії та Казахстану.

Проєкт спрямований на створення або модернізацію освітніх програм у галузі охорони здоров’я і навколишнього середовища, модернізацію врядування закладів вищої освіти та сприятиме зміцненню зв’язків між ЗВО України та інших країн з економічним і соціальним середовищем.

Тривалість проєкту: 2021 -2024

Сайт проєкту: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/618868-EPP-1-2020-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP.

Сайт Регіонального Альянсу з глобального здоров'я https://allianceforglobalhealth.net